Bästa Kund. Sana Pharma Sweden AB upphör med sin verksamhet. Det innebär att du i fortsättningen behöver köpa Sedix från en annan leverantör.

Genom att klicka på länken kommer du alternativa återförsäljare.

www.sedix.se

Med vänlig hälsning Sana Pharma Sweden AB